O nás

BirdSong (Coffee) – ptačí píseň, symbolizuje harmonii, ať již v soužití rozmanitých druhů v přírodě, tak u vás doma nad šálkem kávy. Již dávno ekologická průkopnice Rachel Carson svoji knihou Silent Spring upozornila na to, že tiché jaro – neboli bez ptačího zpěvu je předzvěstí probíhající násilné přeměny životního prostředí. Zásahy do krajiny skrze zabírání lesních ploch a používání chemických postřiků, zabíjí opylovače, znečišťuje vody a půdy a nutí pěstitele opouštět domovy a přecházet z tradičního způsobu zemědělství.

Dana a Linda, sestry a zakladatelky BirdSong Coffee, se naopak nadchly pro ideu podporování tradičního pěstování kávy, které nenarušuje přirozeně fungující ekosystémy. Tomu všemu ale předcházelo seznámení se s ekologickou certifikací Bird Friendly. 

„Původ Bird Friendly® je v americkém Smithsonově ústavu, který pozoruje chování a pohyb stěhovavých ptáků. Těch se v posledních desetiletí vrací z jižních zimovišt stále méně. Důvodem je mimo jiné ubývající tropický les. Certifikace Bird Friendly je udělována pouze farmám, které pěstují kávovníky v kombinaci s ostatními stromy, aby tak byly nadále domovem rozmanitých druhů.''

K prvním vzorkům kávy a k vlastní značce napomohlo také pár životních náhod. Především pak pobyt v Etiopii a seznámení se s farmáři z farmy Yeti. Toho času jediné Bird Friendly® farmy v Africe.

Více zde:
 
                                                       
Třídění třešní kávy na farmě Oromia